Çek Brutal Death Metal Grubu Hypnos yeni albumleri olan “”RABBLE MANIFESTO” un ç?k?? tarihini finanslar zorluklar nedeniyle 2005 y?l?n?n Ocak ay?na erteledi…E?er i?ler yolunda gitseydi bu album ?u an raflardaki yerini alacakt?…