Norveçli Death Metal babalar? Cadaver Underground piyas?na 15 y?l?n? verdi ve 4 album kazand?rd?… Ama grubun ald?g? karar üzerine art?k daha fazla devam etmiyece?i tüm death metal severleri üzdü… Te?ekkürler Çocuklar bunca zamanda müzi?e kazand?rd?klar?n?z için…