Total devastation, Firebox Records ile 2 albümlük anla?ma yapt?. Grup 2. albümünün kayd?na sonbaharda girecek ve albüm 2005 y?l? içinde ç?kacak.