Melodic Black Metal grubu Requem Aeternam “Philosopher” adl? albümünün çal??malar?n? tamamlad?. 8 ?ak?dan olu?an albümün ne zaman ç?kaca?? konusunda bir bilgi yok, baz? ?ark? isimleri : “Rectitude”, “Wisdom”, “Liberty”, “Logos”, “Antichrist”, “Desperation” ve “Philosopher”.