Hollandal? Thrash Metal grubu Occult yeniden Almanya yolunu tuttu,grup yeni albumu için Krisun ve Tankard gruplar?n?n prodüktörlü?ünü yapm?? Andy Classen ile çal??acak..


Almanya’daki Stage One Studio lar?nda kay?t edilecek album grubun 6 ?nc? albumu olacak,grup bu album için “Malevolent Rapture”ismini seçti…Karmageddon Media dan ç?kacak olan albumun ç?kt? tarihi ise henüz kesinlik kazanmad?…