NILE grubunun esas adamı Karl relapse’den ‘Saurian Meditation’ adını
taşıyan bir solo albüm yayınladı. Albüm Nile’ ın sahip olduğu egzotik ve
ortadoğu kökenli yerel enstrumanlara ve melodilere daha fazla sahigorementedİlginç
olmuş…