?sveç’li Viking Death/Black Metal grubu In Battle daha önce çe?itli death metal gruplar?nda çalm?? olan Tomas Elafsson u konserlerde çalmas? için gruba session eleman olarak dahil etti..

Ayr?ca grubun 20 Eylülde ç?kacak olan albumu”Welcome to the Battlefield” Cold/Metal Blade Records etiketiyle piyasada olacak…