Belçikal? Gorath bir firma ile anla?ma sa?lad?.Bu firman?n ad? resmi sitede “Black Owl Records”olarak duyuruldu.Yeni album çal??malar?n? bu yaz bitirmeyi planlayan Gorath ,albumu sonbahara do?ru piyasaya sürmeyi hedefliyor.Albumun ad? ise “Elite”.